Datorprasmju kursi, gados vecākiem cilvēkiem (18 stundas)

Mācību centrs “Latvikon” aicina vecmāmiņas un vectētiņus iemācīties lietot datoru! Mūsu pasniedzēji ar lielāko prieku, Jums, piedāvās neierobežotu piekļūšanu interneta pasaulei: bibliotēkām ar daudzām grāmatām, filmām, laika prognozēm, jaunākās ziņas, muzejiem, saziņu ar draugiem/radiniekiem no citām valstīm! Kursa programma ir izstrādāta, ņemot vērā vecuma kategoriju, uztveres īpatnības no 60 gadiem. Kurss tiek pasniegts lēnā tempā, bieži atkārtojot pasniegto materiālu. Katrai tēmai tiek izsniegts mācību materiāls, izdrukātā veidā. Mācību laikā tiek apskatītas šobrīt populārākās tēmas, kas nepieciešamas personai, lai ikdienā lietotu datoru un iegūt informāciju internetā.

Klausītāju ievērībai: lai apgūtu mācību vielu, jābūt vēlmei mācīties un pieejamam datoram mājās.

KURSA PROGRAMMA

1. Iepazīšanās ar datoru

 • Darbs ar peli un klaviatūru;
 • Darbs ar logiem/ikonām/simboliem, galvenie ekrāna elementi, poga “Sākt”. Atvērt nepieciešamās programmas (Kalkulators, MS Word u.c.);
 • Darbs ar klaviatūru, teksta izvēles noteikumi;
 • Datora ieslēgšana, izslēgšana, restartēšana.

2. MS Word

 • Teksta ievadīšna un rediģēšana;
 • Izvēlētā fragmenta, dzēšana, kopēšana;
 • Fonta lieluma (izmērā), fonta nosaukuma, krāsu izvēle tekstam vai tā fragmentam.

3. Informācijas saglabāšana datorā

 • Datora struktūra informācijas saglabāšanā;
 • Diski, datnes, mapes, faili, galvenās atšķirības un mērķi;
 • Pārvaldīt informāciju mapēs/datnēs un failos (izveidojot, pārdēvējot, kopējot, dzēšot u.t.t).

4. Darbs internetā

 • Darbs ar pārlūk programmām “Google”, “Chrome”, “Internet Explorer” : pārlūka logu struktūra;
 • Tīmekļa lapu atvēršana konkrētā adresē;
 • Hipersaites jēdziens, pārcelšanās uz citām hipersaitēm;
 • Informācijas meklēšana  internetā, izmantojot Google pārlūk programmu ar atslēgvārdiem, frāzēm;
 • Darbs ar atrastajiem rezultātiem;
 • Informācijas saglabāšana, kopēšana no tīmekļa lapas uz dokumentu;
 • grāmatzīmju izmantošana mājas lapās, grāmatās, žurnālos u.c.;
 • Darbs ar izlases mapi;
 • Pārlūkot populāros resursus internetā, piemēram, skatīt tiešraides, TV pārraides, videoierakstus un citu  informāciju “Youtube”.

5. Darbs ar e-pastu (e-mail)

 • Bezmaksas pastkastītes izveidošana;
 • Reģistrēšanās;
 • Vēstules/sarakstes  sagatavošana;
 • Atvērt vēstuļu mapes: Iesūtne, Nosūtīts, Atbildēt, Pārsūtīt, Svītrots, Mēstules, Melnais saraksts u.c.;
 • Failu/pavadvēstuļu pievienošana sūtāmajai vēstulei;
 • Atbildes sagatavšana uz saņemtu vēstuli.

6. “Skype”

 • "Dzīva" komunikācija tiešsaistē (on-lain), demonstrācija izmantojot  “Skype”;
 • Tērzēšanas konta izveidošana (“Čats”).

7. Atbildes uz klausītāju jautājumiem

Pasniedzējs patur tiesības mainīt tēmu secību, kā arī mācību materiāla apjomu, atkarībā no klausītāju interesēm un skaita.

Maksa
€ 54 + PVN