2 dienu seminārs tiešsaistē „Aktualitātes nodokļu likumdošanas piemērošanā 2021.gadā”

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem

Semināra programma:

1. Vienotais nodokļu konts (maksājumu termiņi, maksājumu attiecināšana, uzskaite grāmatvedībā).

2. Grozījumi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā  (nodokļa likmes, neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem, kompensācija attālinātā darba gadījumā. Nodokļa piemērošana autoratlīdzības saņēmējiem un patentmaksas maksātājiem).

3. Grozījumi Likumā par Valsts sociālo apdrošināšanu (likmes darba devējiem, darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, pārskatu sagatavošana. Minimālās VSAOI no 2021.g. 1.jūlija autoratlīdzības saņēmējiem, pašnodarbinātām personām un darba ņēmējiem).

4. Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (kas var būt MUN maksātājs, MUN darbinieku ienākums, nodokļa likmes).

5. Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma aktualitātes (Minimālā nodokļa piemērošana, priekšapmaksa par precēm vai pakalpojumiem, Reprezentatīva automobiļa iegādes vērtības noteikšana u.c.).

6. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN pārmaksas atgriešana, paziņojums par nodokļa samaksu, citi grozījumi).

7. Grozījumi transportlīdzekļu ekspluatācijas un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

8. Valsts atbalsts saistībā ar Covid-19 (atbalsts par dīkstāvi, algu subsīdijas, grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai).

Semināra lektors:

Ingrīda Lejniece - profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem.

Seminārs:

  • Seminārs notiks 25. un 26. martā, no 10:00 līdz 13:00, tiešsaistē ZOOM platformā.
  • Semināra cena – € 95,00+PVN

Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem              atlaide 10 %
Abonementa d-k vadītājiem                              atlaide 10%
Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem     atlaide 5 %

Maksa
€ 95,00 + PVN
Atlaides
  • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
  • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
  • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %