Microsoft Access 2013 – 1.līmenis

Kursa apraksts

Kursa mērķis: jūs veidosiet un mainīsiet jaunas datu bāzes un to dažādos objektus.

Mērķa students: šis kurss ir paredzēts studentiem, kuri vēlas iemācīties Microsoft Access datu bāzes pamatdarbības, lai veiktu savus ikdienas pienākumus, kā arī tiem, kas vēlas lietot programmu, lai būtu produktīvāki savā darbā. Tas sniedz fundamentālas zināšanas un tehnikas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgāk izmantotu Access instrumentus, tādus kā datu bāzes uzturēšana un programmēšanas tehnikas izmantošana Access uzlabošanai.

Priekšnoteikumi: jums jāmāk izmantot personālais dators. Jums jājūtas komfortabli Windows vidē un jāprot lietot Windows, lai pārvaldītu informāciju datorā. Konkrēti, jums jāprot atvērt un aizvērt programmas, doties uz informāciju, kas glabājas datorā un pārvaldīt failus un mapes.

Kursa mērķi

Pēc veiksmīgas šī kursa beigšanas, studenti varēs:

 • atpazīt galvenos Access datu bāzes komponentus;
 • veidot datu bāzes struktūru;
 • ievadīt datus tabulās;
 • veikt meklējumus datu bāzē;
 • veidot formas;
 • sastādīt ziņojumus;
 • pilnveidot datu ievadi un uzturēt datu integritāti;
 • pievienot tabulas, lai iegūtu datus no nesaistītām tabulām;
 • veidot elastīgus vaicājumus, lai gūtu datus un pārveidotu tabulas;
 • uzlabot Access formu funkcionalitāti;
 • pielāgot ziņojumus, lai organizētu atspoguļoto informāciju un izveidotu specifiskas izdrukas;
 • koplietot Access datus ar citām lietojumprogrammām.

Kursa saturs

1. Darba sākšana ar Access datu bāzēm

 • Atpazīt Access 2013 interfeisa elementus
 • Atpazīt datu bāzes komponentus
 • Izskatīt relācijas datu bāzes projektēšanas procesu

2. Datu bāzes struktūras veidošana

 • Izveidot jaunu datu bāzi
 • Izveidot tabulu
 • Pārvaldīt tabulas
 • Izveidot tabulu relāciju

3. Datu ievadīšana tabulā

 • Mainīt tabulas datus
 • Atlasīt un filtrēt ierakstus
 • Strādāt ar apakšdatu lapām

4. Meklēšanas veikšana datu bāzē

 • Veikt vaicājumu
 • Pievienot kritērijus vaicājumam
 • Pievienot aprēķināto lauku vaicājumam
 • Veikt aprēķinus ierakstu grupās

5. Formu veidošana

 • Veidot formu
 • Izmanīt formas dizainu
 • Apskatīt un rediģēt datus, izmantojot Access formu

6. Ziņojumu sastādīšana

 • Veidot ziņojumu
 • Pievienot kontroli ziņojumam
 • Formatēt kontroles ziņojumā
 • Uzlabot ziņojuma izskatu
 • Sagatavot ziņojumu drukāšanai

7. Datu ievades kontrolēšana

 • Ierobežot datu ievadi izmantojot lauku „rekvizīti”
 • Izveidot datu ievades formātus ievadei laukā „vērtības”
 • Izveidot vērtību sarakstu laukam

8. Tabulu apvienošana

 • Izveidot pievienošanas vaicājumu
 • Pievienot tabulas, kurām nav kopēju lauku
 • Sasaistīt datus starp tabulām  

9. Elastīgu pieprasījumu veidošana

 • Iestatīt atlasītos pieprasījuma rekvizītus
 • Iegūt ierakstus, balstoties uz ievades (Input) kritērijiem
 • Izveidot darbības vaicājumu

10. Formas uzlabošana

 • Ierobežot datu ievadi formās
 • Organizēt informāciju ar cilnes lapām
 • Pievienot komandu pogas formai
 • Izveidot apakšformu
 • Attēlot datu kopsavilkumu formā
 • Izmainīt datu attēlošanu nosacīti

11. Ziņojumu pielāgošana

 • Organizēt ziņojuma informāciju
 • Formatēt ziņojumu
 • Kontrolēt ziņojuma lappušu numerāciju
 • Pievienot aprēķinu laukus ziņojumam
 • Pievienot apakšziņojumu esošajam ziņojumam
 • Izveidot e-pasta etiķetes (Mailing Label) ziņojumu 

12. Access datu koplietošana ar citām lietojumprogrammām

 • Importēt datus uz Access
 • Eksportēt datus uz teksta faila formātiem
 • Eksportēt Access datus uz Excel
 • Izveidot pasta sapludināšanu

Kvalitātes garantija:
Ja jūs noklausījāties kursu un jūtat, ka ne visas kursa tēmas ir apgūtas pietiekamā līmenī, mēs dodam iespēju noklausīties kursu vēl vienu reizi bez maksas kopā ar citu grupu, kurā ir brīva vieta.

Maksā ir iekļauti mācību materiāli latviešu valodā.

Nodarbības
 • Dienu skaits: 2
Maksa
€ 240.00 + PVN
Atlaides
 • Maksa privātpersonām (bez PVN): 192.00 €