Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)

Divu līmeņu grāmatvežu sertifikācijas programma IAB iepazīstinās Jūs ar visiem mūsdienu grāmatvedības aspektiem un apstiprinās Jūsu zināšanas ar starptautisku kvalifikācija.  

Programma paredzēta:

 • strādājošiem grāmatvežiem;
 • auditoriem un nodokļu dienestu speciālistiem;
 • studentiem, kas specializējas uzskaitē un finansēs.

Pamatprasības - Latvijas grāmatvedības uzskaites zināšanas. Augstākā izglītība nav obligāta.

Apgūstot programmu, Jūs varēsiet: 

 • veikt grāmatvedības uzskaiti uzņēmumos ar dažādām īpašuma formām;
 • strādāt ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
 • veikt uzņēmuma finanšu darbības analīzi;
 • strādāt kompānijās ar ārvalstu kapitālu;
 • strādāt par grāmatvedi ārpus Latvijas.

Programmas priekšrocības:

 • Popularitāte. Kopš 2001. gada izglītības centrā «Latvikon» pēc IAB programmas savu kvalifikāciju paaugstinājuši vairāk nekā 2000 Latvijas grāmatvežu.

Par Starptautisko grāmatvežu asociāciju

Starptautiskā grāmatvežu asociācija (IAB - International Association of Bookkeepers) tika izveidota 1973.gadā Lielbritānijā. Tālāk

Apmācību līmeņi

Apmācību programma IAB  sastāv no diviem kursiem – Vidējais līmenis IAB (Level 3 Diploma in Accounting and Advanced Book-keeping) un Augstākais līmenis IAB (Level 4 Diploma in Accounting to International Standards).

 Programmu akreditāciju Lielbritānijas Izglītības ministrijā skatieties šeit:

Katrs līmenis:

 • ilgst 75 līdz 85 akadēmiskās stundas jeb apmēram 3 mēnešus;
 • noslēdzas ar eksāmenu.

1. IAB VIDĒJAIS  LĪMENIS  

Vidējais līmenis ir paredzēts visiem finanšu speciālistiem, auditoriem, finanšu konsultantiem: speciālistiem, kuri jau pārzina Latvijas grāmatvedības uzskaiti un visiem, kurus interesē starptautiskā grāmatvedības uzskaite. Apmācību kurss būs noderīgs arī tiem, kuri grib izpētīt starptautiskajā praksē izmantotos finanšu uzskaites principus

Šīs programmas mērķis ir sniegt zināšanas par galvenajām starptautiskās grāmatvedības uzskaites koncepcijām, uzņēmumu aktīvu novērtēšanas, komplekso finanšu pārskatu sagatavošanas principiem uzņēmumiem ar dažādu īpašuma formu.   

Saturs:

 1. Grāmatvedības uzskaites pamati un principi
 2. Kļūdu korekcija grāmatvedības uzskaitē
 3. Grāmatvedības kļūdu novēršana
 4. Ieņēmumu un izdevumu posteņu klasifikācija
 5. Krājumu uzskaite grāmatvedībā
 6. Amortizācijas uzskaite grāmatvedībā
 7. Pamatlīdzekļu izslēgšana – korekcija
 8. Pamatlīdzekļu uzskaites reģistri
 9. Priekšapmaksu un uzkrājumu korekcija
 10. Bezcerīgo un šaubīgo paradu korekcija
 11. Kredīta kontrole
 12. Periodisko finanšu pārskatu sagatavošana
 13. Ievads biedrību uzskaitē
 14. Līdzdalība /partnerība
 15. Klubi/sabiedrības (ne-tirdzniecības organizācijas)
 16. Nepilnīgie uzskaites ieraksti
 17. Paplašinātā kontu apgrozījuma starpbilance

Plašāks programmas apraksts pieejams šeit.

2. IAB AUGSTĀKAIS LĪMENIS

Augstākais līmenis ir paredzēts:

 • klausītājiem, kuriem jau ir noteikta pieredze grāmatvedības uzskaites sfērā un kuri vēlas iegūt zināšanas finanšu pārskatu sagatavošanā un analīzē saskaņā ar SFPS.

 • klausītājiem, kuriem jau ir praktiska darba pieredze grāmatvedības uzskaites sfērā un saistītās nozarēs, un kuri vēlas iegūt stabilas zināšanas un iemaņas finanšu pārskatu sagatavošanā, pamatzināšanas SFPS un tiem atbilstošo koncepciju un principu sfērā, praktiskās iemaņas finanšu pārskatu analīzē.

Programmas mērķi:

Šīs programmas ietvaros klausītājiem ir iespēja iegūt zināšanas par finanšu pārskatu sagatavošanai nepieciešamajiem procesiem, kā arī gūt iemaņas aprēķinu veikšanā, kuri ir saistīti ar naudas līdzekļu kustības Pārskata un Konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu. Klausītāji iegūs arī iespēju attīstīt organizācijas finanšu stāvokļa analīzes veikšanai nepieciešamās iemaņas, ņemot vērā nosauktos rādītājus.

Saturs:

 1. Vispārēja informācija par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību 
 2. Finanšu pārskata sagatavošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (iekšējai izmantošanai): Peļņas vai zaudējumu aprēķins   
 3. Finanšu pārskata sagatavošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (iekšējai izmantošanai): Bilance   
 4. Normatīvā regulējuma pamati   
 5. Konceptuālie pamati 
 6. Finanšu pārskati publicēšanas formātā
 7. Naudas plūsmas pārskats
 8. Konsolidētie finanšu pārskati – normatīvais regulējums
 9. Konsolidētie finanšu pārskati – Bilance 
 10. Konsolidētie finanšu pārskati – Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 11. Konsolidētie finanšu pārskati - Asociēti (saistītie) uzņēmumi 
 12. Analīzes koeficienti

Plašāks programmas apraksts piejams šeit.

Pēc šīs programmas pabeigšanas klausītāji spēs:

Veiksmīgi apgūstot programmu, studenti saņem grāmatveža diplomu - "Level 4 Diploma in Accounting to International Standards".

Mācību process

Nodarbības sastāv no teorētiskās daļas un praktiskajiem piemēriem. Katras jaunas tēmas apguvei seko dažu demonstrējamo uzdevumu piemēru risinājumi.

Materiāls ir viegli apgūstams un iegaumējam uz ilgu laiku, pateicoties lielam daudzumam praktisku piemēru un uzdevumu. Izglītības centra pasniedzēji ir pieredzējuši grāmatveži, kas zina, kam jāpievērš uzmanība noteiktā jautājuma apguvē.

Vairākas tēmas tiek apgūtas, salīdzinot Latvijas likumdošanu grāmatvedības uzskaitē ar starptautiskajiem standartiem, nosakot kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

Eksāmeni  

Lai sekmīgi nokārtotu katru līmeni studentiem nepieciešams nokārtot eksāmenu:

 • eksāmens tiek kārtots divas reizes gadā - jūnijā un decembrī;
 • eksāmens visos IAB centros pasaulē notiek vienlaicīgi; 
 • eksāmens notiek rakstiski un ilgst 4 stundas;
 • uzreiz pēc eksāmena visi darbi tiek nosūtīti uz IAB galveno centru.

Gadījumā, ja students nespēs nokārtot eksāmenu, mēs piedāvāsim iespēju vēlreiz noklausīties kursu bez maksas.

IAB izpilddirektors Malkolms Dīns ir izteicis atzinību par to, ka izglītības centra «Latvikon» studentu eksāmenu rezultāti ir vieni no labākajiem starp visiem akreditētiem IAB centriem!

Diplomi

Vidējā līmeņa eksāmena sekmīgai nokārtošanai seko IAB 3. līmeņa diploma pasniegšana. Augstākā līmeņa sekmīgai nokārtošanai seko IAB 4. līmeņa diploma pasniegšana.

IAB kvalifikācija apstiprinās Jūsu augsto kvalifikāciju, palīdzēs Jums sasniegt profesionālus mērķus un paplašināt karjeras iespējas.

IAB kvalifikāciju ir atzinusi Lielbritānijas un LR Izglītības ministrija.

Uzzināt vairāk un pieteikties semināram jūs varat piezvanot pa tālruni 67285395 vai aizpildot reģistrāciju zemāk.

Nodarbības
 • notiek vienu reizi nedēļā
 • Jūsu izvēlei - rīta, vakara vai sestdienas grupas;
 • notiek latviešu un krievu valodā.
Maksa
€ 648.00 + PVN
Atlaides
 • vidējā līmeņa maksa: € 648.00 + PVN
 • augstākā līmeņa maksa: € 648.00 + PVN
 • ja apmācības programmai no uzņēmuma pieteikušies trīs un vairāk cilvēki, samaksa tiek noteikta individuāli;
 • iespējama apmaksa pa daļām.
 • Pirms lēmuma pieņemšanas par mācību sākumu - mēs aicinām jūs piedalīties bezmaksas iepazīšanās seminārā. Semināra laikā Jūs varēsiet uzdot Jūs interesējošos jautājumus par grāmatvežu sertifikācijas programmu IAB, iepazīties ar apmācības gaitu un programmas priekšrocībām.

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"