Likumdošanas izmaiņu piemērošana no 2018. gada 1. janvāra praktiskos piemēros

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem

Programma:

 1. Izmaiņas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli no 2018.gada 1.janvāra.
  • minimālā darba alga un progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmju piemērošana
  • diferencētais neapliekamais minimums un tā prognozēšana VID
  • papildus atvieglojumi par apgādājamiem
  • attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, autoratlīdzībām
  • ar nodokli neapliekamie ieņēmumi no 2018.gada 1.janvāra
  • saimnieciskās darbības un darbinieku ēdināšanas izdevumu ierobežojumi
  • nolietojuma aprēķināšanas metodes pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz līdz 2017.gada 31.decembrim un pēc tam
  • reprezentācijas izdevumi un izdevumi darbinieku ilgtspējas pasākumu organizēšanai
  • tirgus cenas noteikšanas metodes un to piemērošanas kārtība
  • nodokļa izmaiņas ienākumam no kapitāla pieauguma
  • praktiski piemēri algotu darbinieku darba algas aprēķināšanai
  • saimnieciskās darbības veicēju apliekamā ienākuma noteikšana un nodokļu aprēķināšana ar piemēriem
  • līdz 2017.gada 31.decembrim iegādāto pamatlīdzekļu nolietojums un nolietojums pēc šī termiņa. 
 2. Izmaiņas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jaunās likmes un to sadalījums
  • pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
  • autoratlīdzību saņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
 3. Izmaiņas likumā "Par mikrouzņēmumu nodokli".
  • mikrouzņēmuma gada apgrozījums, nodokļa likme
  • ierobežojumi mikrouzņēmuma darbiniekiem
  • mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa zaudēšana.
 4. Jaunais likums "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums".
  • ar nodokli apliekamās bāzes aprēķināšana: sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa
  • ar nodokli neapliekamā bāze
  • peļņas korekcijas un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina atcelšana
  • UIN taksācijas periods un nodokļa samaksa
  • nerezidentu saņemto ienākumu nodokļu likmes
  • nodokļa atlaides nodokļu maksātājiem
  • 2017.gada 31.decembrī deklarācijā uzrādīto zaudējumu samazināšana
  • nodokļa avansa maksājumi.
 5. Izmaiņas likumā "Pievienotās vērtības nodokļa likums".
  • PVN maksātāja reģistrācijas slieksnis VID
  • darījumu veidu ar īpašu PVN piemērošanas režīmu palielināšanās un apgrieztā PVN maksāšanas kārtība
  • jaunais darījumu atšifrēšanas slieksnis PVN deklarācijā
  • samazinātā PVN likme.
 6. Galvenās izmaiņas likumā "Par nodokļiem un nodevām". 
 7. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

 

Semināra lektores:

Natālija Panova  – akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu un grāmatu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.

Ingrīda Lejniece – profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.

Nodarbības
 • Seminārs notiks no 10:00 līdz 14:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63.
Maksa
€ 69 + PVN
Atlaides
 • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
 • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
 • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %
 • *semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"