Personāla vadības kursi, 2019. gada programma (40 stundas)

Personāla vadība

  2019. gada programma

Lielu vai mazu uzņēmumu vadīšana, finanšu, mārketinga vadīšana  – tā vispirms ir cilvēku vadīšana.
Jūs iegūsiet labas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas personāla vadības sfērā, iemācīsieties pareizi risināt ar jaunu līdzstrādnieku pieņemšanu saistītos jautājumus un izpētīsiet problēmas, kādas rodas mijiedarbībā ar cilvēkiem – komandā, sapulcēs, konflikta situācijās. 

Pēc apmācību kursa pabeigšanas Jūs varēsiet patstāvīgi izstrādāt un ieviest efektīvu komplekso programmu kompānijas personāla vadīšanai.
Kurss būs lietderīgs arī tiem, kuriem ir zināšanas šīs programmas apjomā, bet kuri grib tās sistematizēt, kā arī paaugstināt sava darba efektivitāti uz jaunu paņēmienu un darba metožu rēķina.

Pēc kursa pabeigšanas Jūs iemācīsieties:

 • Organizēt personāla piesaistīšanas un atlases sistēmu
 • Veikt personāla atlasi
 • Organizēt personāla adaptāciju kompānijā
 • Plānot un organizēt personāla apmācību
 • Veikt personāla novērtēšanu
 • Iztrādāt personāla motivācijas sistēmu
 • Izveidot personāla atalgojuma sistēmu
 • Veidot personāla vadību atbilstoši mūsdienu aktuāliem apstākļiem, pilveidot organizācijas kultūru, minimizēt stresa un konfliktu rašanās iespējas, radīt inovācijām piemērotāku vidi, izmantot Kvalitātes vadības principus un zināšanu vadību.

Kursa saturs:

 • Cilvēks un organizācija.
 • Personāla vadības departaments. Līderības aktuālas problēmas.
 • Personāla plānošana.
 • Personāla piesaistīšana.
 • Personāla atlase.
 • Personāla adaptācija.
 • Personāla apmācība.
 • Personāla novērtēšana.
 • Personāla motivācija un iesaiste. 
 • Organizācijas / korporatīvā kultūra.
 • Komandas veidošana.
 • Stress un tā pārvarēšana. Konfliktu novēršanas prevencijas.
 • Efektivitāte. Inovatīvas darba vides radīšana. Kreatīvas metodes problēmu identificēšanā un novēršanā.
 • Ierobežojumu teorijas (TOC) pielietojums personālvadībā. Zināšanu vadība. Kvalitātes vadības sistēmas.

Jums ir jautājumi par kursu? Zvaniet pa tālr. 28381760, 67870200! Vai rakstiet uz e-pastu: kursi@latvikon.lv

Kvalitātes garantija
Ja jūs noklausījāties kursu un jūtat, ka ne visas kursa tēmas ir apgūtas pietiekamā līmenī, mēs dodam iespēju noklausīties kursu vēl vienu reizi bez maksas kopā ar citu grupu, kurā ir brīva vieta.

Nodarbības
 • kursa ilgums – 40 akadēmiskās stundas
 • nodarbības notiek Rīgā, Ģertrūdes ielā 63
 • Nodarbību formāts un laiks: divas nodarbības nedēļā, kopā 10 nodarbības, 18:00-21:00
Maksa
€ 281.20 + PVN
Atlaides
 • ar 5% atlaidi fiziskām personām: € 267.14 + PVN