«Aktuālie jautājumi uzskaitē, mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un deklarācijas aizpildīšanā no 2016. gada 1. janvāra.»

Seminārs ir paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem.

Programma:

 1. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, reģistrācija, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli (spēkā ar 2015.gada 1.janvāri)
 2. Nozares, kurās mikrouzņēmumam nebūs tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli
 3. Kritēriji mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai-ņemot vērā jauno kritēriju
 4. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju ienākumi un izdevumi
 5. Mikrouzņēmuma apgrozījums un jaunās nodokļa likmes
 6. Valsts subsīdijas, dotācijas  mikrouzņēmumam
 7. Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumi
 8. Īpašnieka ienākumi un naudas izņemšana personīgām vajadzībām
 9. Darba likumdošanas piemērošana mikrouzņēmuma darbiniekiem
 10. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pienākums informēt darbiniekus un darba devēja atbildība
 11. Slimības lapas apmaksa mikrouzņēmuma darbiniekam
 12. Komandējuma izdevumi un citas kompensācijas mikrouzņēmuma darbiniekiem 
 13. Personāla noma no mikrouzņēmuma un nodokļi
 14. Aizdevumu izsniegšana īpašniekiem, darbiniekim un citām fiziskām personām līdz 2014. gada 1. janvārim un pēc šī datuma
 15. Avansu izsniegšana mikrouzņēmumu darbiniekiem skiadrā un bezskaidrā naudā
 16. Avansi, kas pelīdzināti ienākumam no algota darba
 17. Kādos gadījumos mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem ir jāreģistrējas kā PVN maksātājiem
 18. Vieglā transporta izmantošana, ieskaitot darbinieka transporta izmantošanu, un nodokļi
 19. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšana ar praktiska piemēra paraugu
 20. Mikrouzņēmuma – personas, kas veic saimniecisko darbību aizvēršanu
 21. Citi aktuālie jautājumi
 22. Atbildes uz jautājumiem 

Semināra lektors:

Natālija Panova – akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu un grāmatu  par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.


Ingrīda Lejniece – profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore

Nodarbības
 • Seminārs notiks no 10:00 līdz 15:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63/65.
Maksa
€ 69 + PVN
Atlaides
 • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
 • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
 • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %
 • semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"