«Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu no valdes locekļa ienākuma apmaksas kārtībā un ārkārtas dividenžu aprēķināšanā»

Seminārs ir paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem.

Programma:

 1. Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu no valdes locekļa ienākuma apmaksas kārtībā
  • pilnvarojuma līguma, uzņēmuma līguma vai darba līguma slēgšana ar valdes locekli;
  • kritēriju izpilde un pienākums no valdes locekļa ienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI);
  • gadījumi, kad iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI no valdes locekļa domājamā ienākuma nav jāmaksā.
 2. Grozījumi Komerclikumā par ārkārtas dividenžu noteikšanu, aprēķināšanu un izmaksu
  • nosacījumi, kurus nepieciešams ievērot kapitālsabiedrībai lēmuma pieņemšanā  par ārkārtas dividenžu izmaksu;
  • sabiedrības saimnieciskās darbības atskaite, sabiedrības ekonomiskā stāvokļa analīze, ārkārtas dividenžu ekonomiskā pamatotība;
  • izmaksājamo ārkārtas dividenžu apmērs un termiņi;
  • nepamatoti izmaksāto ārkārtas dividenžu atgriešana;
  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana ārkārtas dividendēm;
  • gadījumi, kad aprēķinātās ārkārtas dividendes skaitās izdevumi, nesaistītie ar saimniecisko darbību;
  • grāmatvedības uzskaite un ārkārtas dividenžu attēlošana finanšu atskaitē.
 3. Atbildes uz klausītāju jautājumiem

Semināra lektors:

Larisa Miņejeva – akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, profesionāla grāmatvede, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore
 
Ingrīda Lejniece – profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore

Nodarbības
 • Seminārs notiks no 10:00 līdz 16:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63.
Maksa
€ 69 + PVN
Atlaides
 • semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze
 • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
 • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
 • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"