Aktuālais jaunajā «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā» un Gada pārskatu likuma un Konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem

Programma:

 1. Jaunais «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums» (izstrādāts, pamatojoties uz ES Grāmatvedības direktīvas normām, stājās spēkā 01.01.2016.g.):
  • Gada pārskata struktūra, tā sastāvdaļu raksturojums;
  • Finanšu pārskata pielikumi un atklājamā informācija atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās;
  • Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām;
  • Atsevišķu pārskata posteņu jaunie uzskaites un novērtēšanas principi;
  • Starpperiodu finanšu pārskatu (operatīvo pārskatu) sagatavošana un sniegšana;
  • SFPS piemērošana atsevišķu darījumu uzskaitē un atsevišķu posteņu novērtēšanā;
  • Grāmatvedības politikas apraksts, jauna norma par gada pārskata parakstīšanu;
  • Jaunā revīzijas un ierobežotās pārbaudes kārtība u.c.
 2. Jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.775 «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi»:
  • noteikumu uzbūve un struktūra;
  • atsevišķu sadaļu prasības;
  • diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Semināra lektore:

Nelda Janoviča - zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante (LZRA sertifikāts Nr. 155)

Nodarbības
 • Seminārs notiks no 10:00 līdz 14:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63.
Maksa
€ 79 + PVN
Atlaides
 • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
 • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
 • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %
 • semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"