Uzņēmumu gada pārskata par 2017. gadu sagatavošanas prakse, bilances posteņu analīze uz 31.12.2017, lai sagatavotos jaunajam pārskata gadam, ņemot vērā jauno «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu»

Seminārs ir paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem.

Programma:

 1. Gada pārskata struktūra un sastāvs atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas.
 2. Jaunie gada pārskatu revīzijas noteikumi, ierobežotā pārbaude.
 3. Dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņas.
 4. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes: finanšu nolietojums, nolietojums nodokļiem un vērtības izmaiņas.
 5. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu uzskaites kārtība un novērtēšana.
 6. Finanšu palīdzības un ziedojumu uzskaite un novērtēšana.
 7. Notikumu pēc bilances datuma attēlošanas kārtība.
 8. Uzkrājumu veidošana atvaļinājumu apmaksai un uzkrātie ieņēmumi un saistības.
 9. Dividenžu un ārkārtas dividenžu izmaksas īpatnības.
 10. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.
 11. Tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un kļūdu labošana.
 12. Jaunās prasības gada pārskata parakstīšanai, apstiprināšanai un publicēšanai.
 13. Gada pārskatu pielikumu sastādīšana Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.
 14. Bilances posteņu uz 31.12.2017 analīze un gatavošanās nākošajam pārskata gadam, piemērojot jauno „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu”: 
  • nesadalītās peļņas, debitoru parādu un uzkrājumu nedrošiem parādiem, kas uzrādīti bilancē 31.12.2017, izlietošana 2018.gada apliekamā ienākuma noteikšanā
  • zaudējumu, kas uzrādīti UIN deklarācijā par 2017.gadu, samazināšana 2018.gadā.
  • dividenžu, kas uzrādītas bilancē uz 31.12.2017 ietekme uz UIN 2018.gadā

Semināra lektors:

Natālija Panova – akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu un grāmatu  par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.

Ingrīda Lejniece profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.

Nodarbības
 • Seminārs notiks no 10:00 līdz 15:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63/65.
Maksa
€ 69 + PVN
Atlaides
 • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
 • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
 • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %
 • semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"