Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)

Galveno grāmatvežu sagatavošanas kurss paredzēts klausītājiem, kuriem ir darba pieredze kā grāmatvežu palīgiem, grāmatvežiem, kuri pretendē uz paaugstinājumu vai plāno pāriet uz lielāku kompāniju.

Kursa mācību programma galveno grāmatvežu sagatavošanai sastādīta ciešā saistībā ar teoriju un praksi.
Praktiskās nodarbības veidotas uz konkrētiem piemēriem.
Nodarbībās tiek izskatīti problemātiskie un strīdīgie aspekti, kas saistīti ar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti.
Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji - praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.
Mācību procesa laikā klausītajiem tiek izsniegti normatīvie dokumenti, grāmatvedības uzdevumi u. c. materiāli, kas nepieciešami galvenā grāmatveža darbā.
Vēl Centrs "Latvikon" katram kursu klausītājam pasniedz 2 mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!
Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās - latviešu un krievu.
Saņemtās zināšanas un prasmes ļaus patstāvīgi veikt galvenā grāmatveža darbu un sastādīt uzņēmuma gada pārskatu.

Kursa apraksts

Galvenā grāmatveža apmācība ietver sevī:

 • aktuālo normatīvo dokumentu apgūšana;
 • iepazīšanās ar grāmatvedības uzskaites un nodokļu likumdošanas pēdējiem grozījumiem.

Jūs iemācīsieties:

 • pieņemt un nodot lietas stājoties amatā;
 • kompetenti strādāt ar visiem atskaišu veidiem;
 • risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

Kursa programma:

 1. Uzņēmuma grāmatvedības politika.
 2. Aktuālie jautājumi par PVN ar praktiskiem piemēriem un deklarācijas aizpildīšana.
 3. Pieļautās kļūdas  attaisnojuma dokumentu noformēšanā  un darījumos ar skaidru naudu.
 4. Pamatnostādnes krājumu un pamatlīdzekļu uzskaitē.
 5. Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi.
 6. Uzņēmuma ienākuma nodokļa ieturēšana no nerezidentu ienākumiem - grozījumi  likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli”  normu piemērošanas noteikumos.
 7. Debitoru un kreditoru uzskaite.
 8. Darba algas, atvaļinājumu naudas aprēķins un ziņojumi VID.
 9. Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem.
 10. Algota darba ienākumam pielīdzinātie avansi.
 11. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un VSAOI piemērošana  valdes locekļu ienākumam.
 12. Ārkārtas dividenžu noteikšana, aprēķināšana, nodokļu piemērošana, sabiedrības saimnieciskās darbības pārskata sagatavošana.
 13. Aktuālie jautājumi  mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem par grāmatvedības uzskaiti, likuma normu piemērošanu un deklarācijas aizpildīšanu.
 14. Grāmatvežu biežāk pieļauto  kļūdu analīze un to labošana.
 15. Uzņēmuma gada pārskats pēc jaunā likuma un MK noteikumiem Nr. 775.
 16. Deklarācijas aizpildīšana un UIN aprēķins.
 17. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.
Nodarbības
 • ilgums - 40 akadēmiskas stundas;
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā;
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63.
Maksa
€ 346.40 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!

Nodarbību sākums un laiks

31. oktobrī, 9:30-13:30, otrdienās, latv.val. , Elēna Šeturiņa
4. decembrī, 18:00-21:00, pirmdienās., latv.val. , Ingrīda Lejniece
9. janvārī, 18:00-21:00, otrdienās, kriev.val. , Larisa Miņejeva

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"