Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)

Galveno grāmatvežu sagatavošanas kurss paredzēts klausītājiem, kuriem ir darba pieredze kā grāmatvežu palīgiem, grāmatvežiem, kuri pretendē uz paaugstinājumu vai plāno pāriet uz lielāku kompāniju.

Kursa mācību programma galveno grāmatvežu sagatavošanai sastādīta ciešā saistībā ar teoriju un praksi.
Praktiskās nodarbības veidotas uz konkrētiem piemēriem.
Nodarbībās tiek izskatīti problemātiskie un strīdīgie aspekti, kas saistīti ar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti.
Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji - praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.
Mācību procesa laikā klausītajiem tiek izsniegti normatīvie dokumenti, grāmatvedības uzdevumi u. c. materiāli, kas nepieciešami galvenā grāmatveža darbā.
Vēl Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz dāvanu  -  2  mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai!
Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās - latviešu un krievu.
Saņemtās zināšanas un prasmes ļaus patstāvīgi veikt galvenā grāmatveža darbu un sastādīt uzņēmuma gada pārskatu.

Kursa apraksts

Galvenā grāmatveža apmācība ietver sevī:

 • aktuālo normatīvo dokumentu apgūšana;
 • iepazīšanās ar grāmatvedības uzskaites un nodokļu likumdošanas pēdējiem grozījumiem.

Jūs iemācīsieties:

 • pieņemt un nodot lietas stājoties amatā;
 • kompetenti strādāt ar visiem atskaišu veidiem;
 • risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

Kursa programma:

 1. Uzņēmuma grāmatvedības politika.
 2. Pieļautās kļūdas attaisnojuma dokumentu noformēšanā  un darījumos ar skaidru naudu.
 3. Pamatnostādnes krājumu un pamatlīdzekļu uzskaitē.
 4. Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi.
 5. Grozījumi PVN likumā no 2019. gada jūlija, aktuālie jautājumi, deklarācijas aizpildīšana, izskatot praktiskos piemēru.
 6. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas ņemot vērā aktuālos grozījumus.
 7. Darba algas, atvaļinājumu naudas aprēķina piemēri.
 8. Algota darba ienākumam pielīdzinātie avansi.
 9. Nodokļi valdes locekļa ienākumam. 
 10. Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem.
 11. Dividenžu, ārkārtas dividenžu aprēķināšana. Nodoklis no dividentēm un dividentēm pielīdzinātām izmaksas no 2018. gada 1. janvara.
 12. Ar saimniecisko darbību saistītie un nesaistītie uzņēmuma izdevumi.
 13. Jauns nodokļa maksāšanas režīms no 2018. gada 1. janvāra, saskaņā ar  "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu": UIN deklarācijas iesniegšana katru mēnesi.
 14. Uzņēmuma ienākuma nodokļa ieturēšana no nerezidentu ienākumiem.
 15. Debitoru un kreditoru parādu uzskaites īpatnības.
 16. Nodokļa atvieglojumi un zaudējumu samazināšana.
 17. Uzņēmuma gada pārskats, deklarācijas aizpildīšana un UIN aprēķins par 2019. gadu.
 18. Aktuālie jautājumi  mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem par grāmatvedības uzskaiti, likuma normu piemērošanu un deklarācijas aizpildīšanu.
 19. Grāmatvežu biežāk pieļauto kļūdu analīze un to labošana.
 20. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.
Nodarbības
 • ilgums - 40 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 346.40 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • 5% atlaide veicot priekšapmaksu nedēļu pirms kursa sākuma
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Nodarbību sākums un laiks

13. novembrī, 9:30-13:30, trešdienās, latv.val. , Ingrīda Lejniece
4. decembrī, 9:30-13:30, trešdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
9. janvārī, 18:00-21:00, ceturtdienās, kriev.val. , Larisa Miņejeva
22. janvārī, 18:00-21:00, trešdienās, latv.val. , Ingrīda Lejniece