«Uzņēmuma gada pārskats par 2016.gadu pēc jaunā likuma»

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem

Programma:

Jaunā likuma par gada pārskatiem un MK noteikumu Nr. 775 piemērošana gada pārskata sastādīšanai par 2016.gadu:

 1. Gada pārskata struktūra un sastāvs atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas.
 2. Jaunie gada pārskatu revīzijas noteikumi, ierobežotā pārbaude
 3. Dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņas
 4. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes: finanšu nolietojums, nolietojums nodokļiem un vērtības izmaiņas
 5. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu uzskaites kārtība un novērtēšana
 6. Finanšu palīdzības un ziedojumu uzskaite un novērtēšana
 7. Notikumu pēc bilances datuma attēlošanas kārtība
 8. Uzkrājumu veidošana atvaļinājumu apmaksai un uzkrātie ieņēmumi un saistības
 9. Dividenžu un ārkārtas dividenžu izmaksas īpatnības
 10. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām
 11. Tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un kļūdu labošana
 12. Jaunās prasības gada pārskata parakstīšanai, apstiprināšanai un publicēšanai
 13. Gada pārskatu pielikumu sastādīšana Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā

Semināra lektores:

Natālija Panova  – akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu un grāmatu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.

Ingrīda Lejniece – profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.

Nodarbības
 • Seminārs notiks no 10:00 līdz 15:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63.
Maksa
€ 69 + PVN
Atlaides
 • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
 • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
 • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %
 • *semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"